Aureole stěna

Loyalty program

Společnost CONGRESS CONCEPT, spol. s r.o. ve spolupráci se společností ERBIA HOLDING a.s. nabízí věrnostní program určený svým stálým a aktivním klientům.  

Aureole Fusion Restaurant & Lounge nabízí od 1.4.2018 věrnostní slevový program určený svým stálým a aktivním klientům.

Na základě jednoduché registrace zaslané na adresu info@aureole.cz Vám bude během několika dnů vystavena věrnostní karta. K registraci potřebujeme Vaše jméno, telefonní číslo, emailový kontakt,  název společnosti a pracovní pozici (pokud se jedná o korporátní klientelu) a do zprávy uvést „žádost o zařazení do věrnostního programu“. O vystavení karty Vás budeme písemně informovat.

Pravidla věrnostního programu:

Věrnostní karta je vystavena bez počáteční slevy. Při jejím aktivním využívání (nutno při placení fyzicky předat obsluze) bude na základě výše dosaženého obratu za rozhodné období (kalendářní čtvrtletí) přiznána přesná výše slevy na další kalendářní čtvrtletí.

Slevová karta je přenosná, při jejím uplatnění není zjišťována totožnost držitele. Jedinou podmínkou pro načtení obratu a uplatnění slevy je fyzické držení karty při uplatnění.

Slevu nelze uplatnit při akcích a eventech s individuálně stanovenou cenou, avšak tento obrat v příslušném kalendářním čtvrtletí do celkového obratu vybrané karty započítáme.

Slevu nelze nijak kumulovat s jinými produkty (slevový voucher atd.) a slevu nelze uplatnit na položky, které jsou ze slev vyňaty. Jedná se o polední menu, tabákové výrobky, již zvýhodněné položky a jiné akční nabídky.

Na věrnostní kartu je také možné vložit finanční prostředky (Vámi zvolená výše a platba převodem na základě vystavené faktury) a následně kartu využívat ke každodenním úhradám za služby restaurace. Toto je velmi oblíbená varianta pro korporátní klientelu. V tomto případě Vám přiznáme slevu již v okamžiku nákupu kreditu.

Společnost Congress Concept s.r.o., jako správce osobních údajů, postupuje při zpracování osobních údajů registrovaných zákazníků plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a příslušnými evropskými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými. Registrací poskytuje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Zákazník má dále právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz a nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajů,, tak jako i právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Osobní údaje registrovaných zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

REGISTRATION TO THE LOYALTY PROGRAM OF AUREOLE RESTAURANT: